Licentie Zwem-ABC

Licentie Zwem-ABC

BZC is in het bezit van een Licentie Zwem-ABC en voldoet daarmee aan de nieuwe kwaliteitscriteria om zwemles te mogen geven voor het Zwem-ABC, de Nationale Zwemdiploma's. De Licentie Zwem-ABC geeft u als ouder duidelijkheid dat BZC handelt volgend de nieuwe kwaliteitsstandaard van de zwembranche.

Met de invoering van de licentie Zwem-ABC wordt BZC als zwemlesaanbieder getoetst op zaken als: is er voldaan aan wet- en regelgeving, zijn de zwemlesgevenden gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), werkt de zwemlesaanbieder volgens de Gedragscode Zwembranche, zijn de zwemlesgevenden voldoende opgeleid en is er nagedacht over de manier van lesgeven? BZC heeft in oktober 2017 de licentie Zwem-ABC behaald en voldoet daarmee aan deze eisen. 

Het zwem-ABC wordt uitgegeven door de Nationale Raad Zwemveiligheid (voorheen Nationaal Platform Zwembaden - NRZ), het kennisinstituut voor de zwembranche. De Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) streeft naar een continue kwaliteitsverbetering van het Zwem-ABC. De Licentie Zwem-ABC is een volgende stap in dit proces, waarmee borging van veiligheid en kwaliteit van leren zwemmen wordt gestimuleerd. 

Meer achtergrondinformatie over zwemles en de Nationale Raad Zwemveiligheid vindt u op de websites www.allesoverzwemles.nl en www.npz-nrz.nl

Terug naar boven