Vertrouwenscontactpersoon

Natuurlijk wil BZC een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier kan sporten!
Even een korte introductie. Wij zijn Indra van den Berge en Jorg Voogt, al jaren beiden verbonden aan BZC, als vrijwilliger en speler. Het bestuur heeft gevraagd of wij de vertrouwenscontactpersonen willen zijn voor BZC en in die hoedanigheid hebben wij ons dan ook in de Algemene Leden Vergadering gepresenteerd. Ter voorbereiding hierop zijn we opgeleid door de NOC*NSF via wie we de training voor vertrouwenscontactpersoon gevolgd hebben.

Wat is een vertrouwenscontactpersoon (VCP)?
Wij zijn het eerste aanspreekpunt voor iedereen binnen de vereniging die te maken heeft met ongewenst gedrag (denk aan pesten, discrimineren maar ook seksuele intimidatie) en daar over wil praten.
We zijn beschikbaar voor iedereen die (persoonlijk) ergens mee zit, opmerkingen of vragen heeft over seksuele intimidatie of die over een concreet incident een gesprek wil binnen BZC. We zijn er voor de sporters, ouders van de sporters, vrijwilligers, bestuur, enz. En zowel voor het slachtoffer als voor de beschuldigde.
De VCP heeft een opvangende, doorverwijzende en signalerende functie maar geeft geen advies en reikt daarom enkel mogelijkheden aan dit in tegenstelling tot een VertrouwensPersonen van de NOC*NSF.

Wanneer kun je bij de VCP terecht?
Voorkomen is beter dan genezen. Dus zijn de VCP er ook voor vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden voor er daadwerkelijk al iets aan de hand is.
Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team of de vereniging en dit voor jouw gevoel niet klopt, of er is iets gebeurd en je wordt daardoor ergens van beschuldigd dan ben je welkom bij de VCP. De vragen die je hebt kunnen gaan over:
• Ongewenst (seksueel) gedrag
• Pesten en gepest worden
• Er niet bij horen
• Grensoverschrijdend gedrag: iemand doet iets wat jij onprettig vindt
• Als je iets vermoed of je zorgen maakt
• Je hebt zelf iets gedaan of wordt ergens van beschuldigd
• Of om te weten of je met je vraag bij de vertrouwenspersoon op de juiste plaats bent.
 
Wat is een VCP niet?
Als je je niet veilig voelt tijdens het sporten kan je contact opnemen een VCP’er. Een VCP is geen psycholoog of maatschappelijk werker en we kunnen jouw probleem niet voor je oplossen, maar kunnen - indien nodig - wel doorverwijzen naar bijvoorbeeld, een VertrouwensPersoon van het NOC*NSF die inhoudelijk kan adviseren of naar een andere hulpverlener.

Wie zijn de VCP
Indra van den Berge. Al ruim 20 jaar lid van BZC. Naast het spelen in dames 1 heb ik in de afgelopen jaren als vrijwilliger verschillende taken voor de club vervuld.

Jorg Voogt. Van jongs af aan zwem en waterpolo ik bij BZC. Naast actief lid en speler van Heren1 ben ik ook scheidsrechter bij wedstrijden.

Zit je ergens mee blijf er dan niet mee rondlopen maar neem gewoon contact met een van ons op!

Hoe zijn we te bereiken?
Je kunt één van ons bereiken op de volgende manieren:
E-mail:
Indra: Indra.VCP@bzc-bergambacht.nl
Jorg: Jorg.VCP@bzc-bergambacht.nl

 
Telefoon of Whatsapp:
Indra: 06 – 41 02 94 01 (ma t/m zo: 09.00 - 21.00 uur)
Jorg: 06 – 24 22 23 16 (ma t/m zo: 09.00 - 21.00 uur)
 
Als er niet meteen opgenomen wordt, spreek dan je naam en telefoonnummer in en ook het tijdstip waarop we je het beste terug kunnen bellen.
De functie van de VCP is een initiatief van het NOC*NSF. Je kunt daarom ook contact opnemen met het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF vertrouwenspunt sport meldpunt is bereikbaar via:
Telefoon: 0900 – 202 55 90
WhatsApp: 06-53646928
E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl
Het kan ook volledig anoniem via www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport
 
Gesprekken met de VCP zijn vertrouwelijk maar kennen geen geheimhouding. Dat het belangrijk kan zijn om soms ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en jouw toestemming gebeuren. De VCP zijn geen onderdeel van het bestuur en handelen op onafhankelijke basis. Alle meldingen worden wel (anoniem) gerapporteerd aan 2 leden van het bestuur, Sander Seppen en Antoinette Straver. Echter, in het geval van strafbare feiten, of als het bestuur van mening is dat de veiligheid van de leden van de vereniging in het geding komt, kan en mag de klacht niet anoniem gerapporteerd worden.
 
Meer informatie: 
www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport.nl
www.nocnsf.nl/sport-en-integriteit/gedragscodes-sport
www.youtube.com/nocnsf
Terug naar boven